ENGLISH
Danijela
    McElwee

Biografija

Danijela izvodi Danijela McElwee je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1999. godine. Dve godine kasnije preselila se u Sjedinjene Americke Drzave, gde je nakon dobijene Mortar Board stipendije, magistrirala na University of Washington 2004. godine.